Jana Stejskalová

Posilování ženám prospívá

MENU

Dnešní uspěchaná doba ženám nesvědčí. Důvodem je absence pohybových aktivit (myšleno sportování). Tedy těch, jež jsou mimo rámec činností souvisejících se starostmi o chod rodiny, výchovu dětí, pracovním vytížení v zaměstnání apod. Z uvedeného pak v konečném důsledku vyplývá, že stále více žen bojuje s přebytečnými kilogramy nebo nadváhou následně obezitou. Bohužel ve většině případů i díky nedostatku času se při řešení dané situace ženy uchylují k nesmyslným nic neřešícím dietám, vesměs bez odborného dohledu a s absencí cvičení.

A když už si přeci jen vytvoří prostor na pohybové aktivity, jsou tyto mnohdy zvoleny nesprávně vzhledem ke stanovenému cíli. Ten je vždy stejný a v podstatě prozaický – přinejmenším zastavit nárůst tělesné hmotnosti, ideálně pak svoji váhu redukovat, respektive snížit množství zásobního tuku. Aby veškeré úsilí nepřišlo vniveč, je vhodné získat alespoň základní povědomí o tom, jak lidský organizmus hospodaří s energií a kde je tzv. zakopaný pes. Bez těchto informací se zvyšuje riziko, že veškeré snažení mine svůj cíl a nakonec zůstane jen nepříjemný pocit zmaru.

Jaká je tedy pravda?
Prioritní a důležité je si říci, že jenom aerobní aktivity jako jízda na kole, běh, aerobik, spinning apod. nic neřeší, nedojde-li ještě také k tzv. anaerobnímu zatížení svalů tj. vhodně zvolenou formou posilování. Důvodem je skutečnost, že svaly reagují na podněty vnějšího charakteru, tj. musejí překonávat určitý odpor a o to je zásadní. Jestliže tomu tak není, tzv. atrofují (zmenšují se, ochabují, ubývají). My ale chceme hubnout a zpevnit postavu, přičemž nás zajímá zejména zmenšení obvodu pasu, boků, stehen a např. zpevnění prsou ideálně při zachování jejich velikosti. K tomu potřebujeme, aby došlo k tzv. hypertrofii (zesílení, zbytnění, nárůstu). Zde ovšem nastává problém, ženy zpravidla posilovat moc nechtějí a nejde ani o averzi vůči posilovně či fitness centru. Všeobecně totiž usilují o zmenšení a především v exponovaných partiích, jak je uvedeno. Brání se tak posilování, neboť to mají spojeno s nárůstem objemů svalstva, které je vzhledem k uvedeným cílům nežádoucí. Takový názor je však milný a neopodstatněný. Ženy, a to je dobře, nemají dispozice k tomu, aby jim narostly velké svaly jako mužům. Kulturistky jsou výjimkou, ale to je z jiného soudku. Pointa redukce váhy následně tvarování postavy spočívá v tom, že ženy se stejně jako muži bez posilování svalů neobejdou. A vždy je třeba spojit aerobní aktivity např. Nordic Walking aj. s anaerobními tedy posilováním.

Jak ten systém funguje?
Abychom nedělali zbytečné chyby, není od věci znát některá fakta. Zásadní je skutečnost, že hmotnost tuku je nižší než hmotnost svalů, a proto se do jednoho kg vejde více tuku, což vede při absenci pohybových aktivit včetně posilování ke zvětšení tělesných proporcí. To je důvod již notoricky známých otázek, které si ženy kladou. Jak je možné, že váhu mám stejnou a při tom se nevejdu do kalhot apod. Když se k tomu ještě i jídelníček vymkne kontrole je problém na světě. A co pak s tím?

Řešení není až tak složité a vychází z toho, co ženy chtějí. Mít tělo štíhlé a pevné. Aby bylo možné takový cíl realizovat, je třeba pracovat především na zesílení a zbytnění svalů.  Důvodem je skutečnost, že při „přibírání“ svalů je situace opačná od přibírání tuku. Získáme-li např. 3 kg svalů a přijdeme o 3 kg tuku, zůstane nám stejná tělesná hmotnost, ale zmenší se objemy, tj. tělo se zpevňuje a zeštíhluje. Svaly totiž na rozdíl od tuku energii spotřebovávají a jejich vyšší energetické požadavky vedou k vyššímu spalování, čímž dochází k úbytku zásobního tuku a to je naším cílem.
Proto by i ženy měly posilovat. Zajistí si tak více aktivní tělesné hmoty, tím se zvýší i tzv. klidový energetický výdej tj. bazální metabolismus. To je denní výdej energie, který činí 70 – 75%, i když sedíme či ležíme. Na pohybové aktivity pak vychází 15 – 20% spotřebované energie a 10% z celkového denního výdeje potřebujeme na zpracování přijaté stravy. Tím se celá záležitost ještě umocňuje. A když se přidá kvalitní vyvážená strava přijímaná v pravidelných intervalech pětkrát denně, je úspěch zaručen.

(Autor článku: Mgr. Petr Jež, 2012)