Členství

MENU

Členem federace se může stát každý jednotlivec, přičemž nemusí být podmíněně instruktorem Nordic Walking. Služby ČMFNW jsou určeny všem příznivcům zdravého životního stylu, kteří se zajímají o danou problematiku a hledají silného, spolehlivého a stabilního partnera s výhodami.

Členem ČMFNW tak může být fyzická osoba, která má zájem podílet se na činnosti spolku, podá žádost o členství adresovanou předsedovi (výboru) ČMFNW, souhlasí se stanovami spolku a splnila stanovené podmínky (viz. čl. 4 Stanov spolku) pro vznik členství. Členem se stává žadatel dnem, kdy splní tyto podmínky a jeho členství odsouhlasí výbor. O vzniku členství je poté uchazeč výborem informován.

Hlavní podmínky členství:

  • souhlas se stanovami spolku
  • podání přihlášky
  • uhrazení příspěvků na aktuální rok (výše příspěvku činí 600 Kč/rok – č.ú. 123-5889760217/0100)
    Příspěvky budou použity na propagaci Nordic Walking v ČR.
    (Příspěvek platí na konkrétní kalendářní rok, tj. od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.)

Všichni aktivní členové, kteří mají zaplaceny příspěvky na aktuální rok, mohou bez omezení čerpat z Programu slev a výhod ČMFNW.