Jana Stejskalová

Metodika Nordic Running je stará více než 100 let

MENU

Metodika Nordic Running je stará více než 100 let. Je jasně daná a definovaná v metodice výuky pohybu při běhu na lyžích, která je i vzhledem ke své specifičnosti nepoměrně složitější než obyčejný běh s holemi bez lyží. Dalo by se říci, že v současnosti má každý trenér běhu na lyžích, který vlastní alespoň nějakou trenérskou licenci, právo vyučovat běh s holemi bez ohledu na to, jak tuto výuku nazve.

Metodika běhu na lyžích a tedy i pohybu horních končetin při běhu s holemi, i když to tak ještě nenazývali, se začala učit v českých zemích již r. 1896 v Dolních Štěpanicích v Jilemnici. Začal ji učit řídící učitel Jan Buchar. Dne 19.1.1896 již měla možnost veřejnost shlédnou v pražské Stromovce první závody pražského klubu. Jela se jízda o Mistrovství království Českého (1050 m) a zvítězil časem 1 minuta a 50 sec. pan Mládek z Jilemnice.

Počátek nové etapy rozvoje běhu na lyžích u nás se datuje do roku 1903, kdy se 1. února konaly ve Vysokém nad Jizerou první mezinárodní závody. 13. února 1903 byl založen vysocký „Ski klub“. Jeho stanovy byly schváleny 28. října 1903 a tím byla splněna podmínka pro vznik celonárodní lyžařské organizace. 21. listopadu 1903 byl založen v hostinci Ráj v Jablonci nad Jizerou „Svaz českých lyžníků“. Jeho předsedou byl zvolen Jan Buchar.

Podíváme-li se do novodobé a již neoddiskutovatelné historie běhání s holemi na lyžích i bez lyží, tak můžeme začít již v roce 1957. Tehdy byl zřízen Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV). V červnu téhož roku (1957) byla zvolena sedmnáctičlenná Ústřední sekce lyžování ČSTV.

V té době se běžecké lyžování v Československu rozvíjí masově a výuka probíhá dle jasně stanovené metodiky (lyžařské zájezdy školní mládeže, podnikové rekreace, rekreace ROH a SSM apod.). To vše pod vedením tzv. lyžařských cvičitelů školených v rámci ČSTV. V roce 1961 byla dokonce vydána metodika tzv. jednotná osnova pro výcvik běhu na lyžích v lyžařských oddílech a všech organizacích ČSTV, na školách, v armádě apod. V současnosti je i na internetu běžně dostupný metodický dopis – „ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH“ od autorské dvojice Ján Ilavský, Aleš Suk. Mimochodem kvalitní materiál i pro trenéry s nejvyššími ambicemi.

Běhejte s holemi tzv. na suchu, pak si vypilujte techniku na běžkách a máte celoroční běžeckou sportovní náplň. Přidejte Bodyweight a nemá to chybu.

(Autor článku: Mgr. Jana Stejskalová, tel. 608 815 146, www.faktorplus.cz)