Jana Stejskalová

MAGICKÁ SÍLA MIKROŽIVIN – vitamínů a minerálů

MENU

Mikroživiny – termín, který běžně slýcháváme, ale nezamýšlíme se nad ním, neboť jej v běžné komunikaci vlastně k ničemu nepotřebujeme.

Pokud ale nevíme, oč jde, co pojem mikroživiny značí, může mít tato nevědomost neblahé důsledky pro naše zdraví. Mikroživinami totiž nazýváme vitamíny a minerály, tedy látky bez nichž v podstatě nemůžeme žít. Bohužel lidské tělo je vyjma vit. „D“ následně minerálů – bór, brom, hliník nedokáže vyrobit a proto bychom je měli denně dodávat prostřednictvím stravy.

Co jsou vitamíny a minerály  


→ VITAMÍNY
 – regulátory metabolických procesů (z latinského vita = život)

Jsou látky nezbytné pro život, mají rozdílné chemické struktury a plní rozličné funkce (ochrana před infekcemi, podpora růstu, zraku aj.). Spolupodílí se na metabolismu živin, zejména na spalování sacharidů, stavbě svalových buněk, transportu tuků, mají antioxidační funkci (podílí se na likvidaci volných kyslíkových radikálů aj.). Tělo si je nedokáže samo vyrobit kromě vitamínu D prostřednictvím UV záření. Vitamíny jsou tedy esenciálními látkami (musí být přiváděny stravou), ale organizmu nepřinášejí žádnou energii. Absence byť jediného vitamínu může ohrozit metabolismus následně celkové zdraví.

Nedostatečný přívod vitamínů je příčinou různých nespecifických poruch, jako jsou např. podrážděnost, nechutenství, nesoustředěnost. Takovému stavu říkáme hypovitaminóza.

Mezi příčiny nedostatku vitamínu patří:

 • špatná výživa
 • špatný způsob skladování potravin
 • špatná kuchyňská úprava
 • průjmová onemocnění
 • zánětlivá onemocnění
 • nemoci žlučníku,
 • nemoci jater
 • užívání antibiotik
 • extrémní výživové směry
 • zvýšené nároky (těhotenství, sport)

V těle se vitamíny rozpouštějí buď v tucích, jsou to A, D, E, K nebo ve vodě – vit. C a vitamíny skupiny B (B – komplex). Hovoříme-li o nadbytečném přívodu vitamínů, tak se jedná vždy o vitamíny rozpustné v tucích, tzv. hypervitaminóza. Vitamíny rozpustné ve vodě se v těle prakticky nemohou hromadit, neboť spolu s vodou si jejich přebytek prostřednictvím moči vylučuje z těla.

→ MINERÁLY

Obdobně jako vitamíny nejsou minerály pro organismus člověka nositeli žádné energie a vyjma bóru, bromu a hliníku jsou všechny tzv. esenciální (musejí být denně přiváděny potravou a vodou). Podílí se na stavbě kostí, jsou součástí hormonů a enzymů, spolupracují na udržení nervosvalové dráždivosti, osmolality aj. Dělíme je na makrominerály a mikrominerály (stopové prvky).

 • Makrominerály
  • vápník, fosfor, hořčík, sodík, draslík, chlorid sodný a draselný.
 • Mikrominerály
  • železo, zinek, měď, mangan, jód, molybden, chróm, selen, nikl (jsou esenciální – tělo je nedokáže samo vyrobit a musí být přiváděny potravou)
  • bór, brom, hliník jsou neesenciální.

V naší stravě však některé vitamíny a minerály chybí, protože z přirozeného přírodního prostředí, tedy půdy, vody aj. je jen stěží dokážeme izolovat. A pokud přeci jen ano, tak je z rozličných důvodů (některé jsou uvedeny v předcházejícím textu) nekonzumujeme v dostatečné míře anebo je naše tělo nedokáže vstřebat v plném rozsahu. A tak vzniká jejich deficit, což má v konečném důsledku neblahý vliv na naše zdraví potažmo kvalitu života.

Závěr – chcete-li mít přehled o svém denním příjmu vitamínů a minerálů, nechte si udělat u výživového specialisty detailní rozbor svého stávajícího stravování. Neproděláte, pokud s ním zkonzultujete i případné nové nastavení jídelníčku. Ten by měl být sestaven vzhledem k vašim denním aktivitám a to jak z hlediska základního nezbytného denního příjmu vitamínů a minerálů, tak i případné zvýšené potřeby. Zamyslete se společně nad optimálním zajištěním příjmu vitamínů a minerálů prostřednictvím tzv. doplňků stravy.

Osobně doporučuji přírodní doplňky stravy Queen Euniké. Více ZDE.

(Autor článku: Mgr. Petr Jež; tel. 724 033 133, www.faktorplus.cz)

Zajímá Vás zdravá (nejen) sportovní výživa? Načerpat vědomosti můžete na kurzu ZDRAVÉ (NEJEN SPORTOVNÍ) VÝŽIVY.