Jana Stejskalová

Co je a není Nordic Walking

MENU

Vážení sportovci, příznivci Nordic Walking. Dlouho jsem se držela stranou od vášnivých diskuzí o tom, co je a není NW, která technika je ta správná, a která je zastaralá a přežitá. Tak jako je tomu v jiných oblastech, i sport podléhá módním trendům, jejichž protagonisté sledují především své vlastní marketingové cíle. A ve jménu jejich uskutečnění předkládají veřejnosti v rámci různých publikací, návodů, obrazových materiálů apod. své názory. Jsou velmi přesvědčiví a veřejnost cíleně masírují rozličnými tvrzeními, kterým ve finále mnozí jedinci podlehnou. Výsledek je v konečném důsledku obecně znám, najdou se příznivci potažmo skupiny příznivců, které jsou ochotny tato nová tvrzení vehementně šířit bez ohledu na relevantní, lety prověřenou metodiku postavenou na fyziologických a anatomických základech.

Nordic Walking je fenoménem mezi sporty a to proto, že je-li praktikován skutečně správnou technikou, je jedinou disciplínou v celém sportovním spektru, která dokáže zapojit do činnosti až 90% svalů lidského těla. A to dlouhodobě, tedy v zátěži počítané až na desítky minut, takže nejde pouze o motoricky komplikovaný okamžik, který trvá řádově několik milisekund. Proto také lze NW prováděný touto správnou technikou (na rozdíl od jiných) použít v rámci kondiční přípravy výkonnostních i vrcholových sportovců (mluvím z vlastních zkušeností s přípravou lyžařů běžců, hokejistů, fotbalistů, basketbalistů, florbalistů aj.). Ale zejména, a to podtrhuji, jako součást rehabilitace při rekonvalescenci pacientů po ortopedických, chirurgických, neurologických aj. zákrocích. Také při léčbě diabetu 2. typu, srdečně cévních onemocnění apod.

A právě úspěšnost léčby a co možná nejrychlejší návrat pacienta do běžného životního režimu při použití metodiky NW se odvíjí od dokonalého zvládnutí jeho původní techniky. Jakákoli jiná technika, která neumožní zapojení oněch 90% svalů při zátěži, tudíž pravděpodobně nebude tak účinná.

Nechci zde polemizovat o technice NW a nových metodikách, které vznikají. Klasický, tedy pro některé „ novátory“ tzv. zastaralý způsob, jak tvrdí protagonisté různých módních trendů NW, je nejen v rámci zemí EU všeobecně respektován jako sportovní disciplína běžně používaná v oblasti medicíny. A to z toho důvodu, že již po desetiletí vykazuje hmatatelné výsledky.

Proto také výuka musí respektovat všeobecná pravidla a směrnice EU, byť specificky aplikovaná na jednotlivé členské země. A to se netýká pouze praktické výuky NW, ale absolventi instruktorských kurzů, zejména tzv. rekvalifikace musí být erudováni v základech zátěžové fyziologie, anatomie, psychologie práce s klientem – komunikačních dovedností, výživy potažmo sportovní výživy. Avšak stejně jako v jiných oblastech života, i zde jsou jisté odchylky. Co stát to systém a tak se stane, že dochází k odchylkám, které za jistých okolností mohou být pro některé jednotlivce či menší skupiny velmi lukrativním businessem. Mezi sportovci, kteří ctí fyziologické a anatomické základy, takovýmto odchylkám říkáme úchylky. Proto je v drtivé většině případů jen otázkou času jak dlouho těmto sportovním businessmanům jejich novinka tzv. posype. Praxe již nesčetněkrát v historii prokázala, že vyznavačům nových směrů dojdou zanedlouho argumenty a tyto upadnou v zapomnění. Ať si tedy každý sám udělá úsudek o tom, kde NW je a kam kráčí tzv. „originální“ technikou, která přežila desetiletí a má prokazatelně pozitivní výsledky.

(Autor článku: Mgr. Jana Stejskalová, 608 815 146, www.faktorplus.cz)