MENU

Mgr. Beata Barbořík Brošová

Instruktor NW s nejvyšší kvalifikací (kurz akreditovaný MŠMT)

Trenér specializace zdraví a výkon, volný čas.

Nabízím jednoduchý a časově nenáročný tréninkový plán na každý den, program zdravého cvičení a sebepéče, jehož cílem je dlouhodobě udržitelná kondice, odolnost, prevence zranění, dlouhověkost. Efektivní a jednoduché sekvence cviků a formáty s různými tématy nabízejí zdravou dávku inteligentního a variabilního pohybu. Jsou vhodné jak pro domácí cvičení, tak i pro čas služebních nebo dovolenkových cest, indoor i outdoor. Jsou přínosné do tréninku pro život i pro sport. Pro každý věk.

Nordic Walking je součástí tréninkových plánů a programů. Zasvětím Vás do správné techniky a metodiky kondiční chůze a vaše tréninky chůze obohatím o bloky cvičení s pomocí holí, tématicky různě zaměřené. Zasvětím Vás i do techniky Nordic Walking závodní.