MENU

Mgr. Beata Barbořík Brošová

Instruktor NW s nejvyšší kvalifikací (kurz akreditovaný MŠMT)

Applied Health and Human Performance Specialist, Health Coach, trenér Nordic Walking a Group Exercise Coach.

Nabízím jednoduchý a časově nenáročný tréninkový plán na každý den, program zdravého cvičení a sebepéče, jehož cílem je dlouhodobě udržitelná kondice, odolnost, prevence zranění, dlouhověkost. Efektivní a jednoduché sekvence cviků a formáty s různými tématy nabízejí zdravou dávku inteligentního a variabilního pohybu. Nordic Walking je součástí tréninkových plánů a programů. Jsou vhodné jak pro domácí cvičení, tak i pro čas služebních nebo dovolenkových cest, indoor i outdoor. Jsou přínosné do tréninku pro život i pro sport. Pro každý věk.

Jako profesionální trenér Nordic Walking vás zasvětím do správné techniky a metodiky kondiční chůze a vaše tréninky chůze obohatím o bloky cvičení s pomocí holí, tématicky různě zaměřené (např. dynamická mobilita, lehké posilování, zábavná intervalová cvičení, atd.). Snažím se inspirovat a motivovat k pohybu všechny kolem sebe, podpořit je na jejich vlastní cestě, jako např. Evu Součkovou, která je jako absolventka instruktorského NW dvoudenního kurzu v roce 2020 mojí velkou posilou a chloubou pro Olomouc a celý Olomoucký kraj.