Jana Stejskalová

Instruktor Nordic Walking s akreditací MŠMT

AKREDITACE MŠMT - volná místa JARO 2025 - termíny doplníme 1. 1. 2025 Zahájení: 09:00 Místo konání: Benešov (praktická výuka v areálu zámku Konopiště) Cena: běžná cena 14 900 Kč, pro členy ČMFNW 11 900 Kč
MENU

Tento kurz je ideální formou pro ty, kdo chtějí umět a šířit NW např. instruktory fitness, osobní trenéry, tělovýchovné pracovníky, zdravotnický personál v lázeňských a rehabilitačních centrech, výživové poradce apod. ale i všem ostatním, které zajímá tento zdraví prospěšný sport.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží absolvent Osvědčení s celostátní platností, která je podkladem pro vydání živnostenského listu a získá tak PROFESNÍ KVALIFIKACI: INSTRUKTOR/INSTRUKTORKA KONDIČNÍ CHŮZE (nejvyšší vzdělání, které lze v Nordic Walking v ČR dosáhnout).

Garantem kurzu je Mgr. Jana Stejskalová 

Autorizovaná osoba (AO) MŠMT, jež má oprávnění provádět zkoušky, na jejichž základě lze vydat osvědčení o získání profesní kvalifikace INSTRUKTOR/INSTRUKTORKA KONDIČNÍ CHŮZE. Vystudovala Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci obor rekreologie, specializace – management životního stylu. Obhájila diplomovou práci se zaměřením na výzkum a testování účinků Nordic Walking na organismus (zátěžová fyziologie). Absolvovala půlroční studijní stáž na University of Jyväskylä ve Finsku – Fakulty of Health Science and Sport. Od roku 2008 je držitelkou mezinárodní licence trenér Nordic Walking (Holandsko), certifikát INWA (International Nordic Walking Association). Byla reprezentantkou v běhu na lyžích a NW, který je neodmyslitelnou součástí přípravy lyžařů běžců se učila již ve školním věku. Lektorskou a trenérskou praxi začala v roce 2002. Trenérskou praxi mimo jiné absolvovala také na Harvard University (USA). Je držitelkou akreditace u MŠMT na rekvalifikační kurzy se zaměřením NW. Nordic Walking, následně Nordic Running úspěšně aplikuje v rámci kondiční přípravy u výkonnostních i vrcholových sportovců.

Termín kurzu JARO 2024: OBSAZENO

Termín kurzu LÉTO 2024: OBSAZENO

1. část: 29. – 30. 6. (SO + NE)
2. část:
19. – 21. 7. (PÁ + SO + NE)
3. část: 16. – 18. 8.
(PÁ + SO + NE)

Termín kurzu PODZIM 2024: OBSAZENO

1. část: 7. – 8. 9. (SO + NE)
2. část:
18. – 20. 10. (PÁ + SO + NE)
3. část: 22. – 24. 11.
(PÁ + SO + NE)

Možnost se přihlásit jako náhradník. Vždy se stane, že někdo „vypadne“.

Termín kurzu JARO 2025: BRZY DOPLNÍME

Vybraný termín nám uveďte v přihlášce do poznámky. Děkujeme!

CÍL KURZU:

 • kurz Vás teoreticky i prakticky připraví na práci instruktora Nordic Walking
 • seznámí Vás nejen se správnou technikou Nordic Walking, která je žádoucí pro vhodnou aplikaci NW v praxi, ale také se seznámíte s imitačním cvičením (složitějším pohybovým cvičením s holemi), během s holemi, koordinačními prvky, posilovacím cvičením, hrami s holemi atd.
 • naučí Vás souhrnnou metodiku Nordic Walking, kterou využijete ve své praxi instruktora NW
 • po absolvování kurzu budete umět navrhnout a vytvořit systém tréninku a výuky NW i pro jedince s případným zdravotním omezením, které není nepřekonatelnou překážkou pro praktickou aplikaci NW
 • budete vědět, jak správně stanovit tréninkové dávky a výši zatížení při nácviku, následně i pro pravidelné provádění NW
 • získáte základní povědomí a přehled o zdravém životním stylu – obecné informace o racionální výživě a energetickém krytí při zátěži v rámci provádění NW
 • dokážete sestavit základní komplexní tréninkový plán pro amatérské chodce a také pro výkonnostní sportovce, např. v rámci jejich kondiční přípravy
 • prakticky si vyzkoušíte roli instruktora, vedení lekce, nalezení a opravení chyb atd.

Předáme Vám to nejlepší z více jak 20 let praxe v Nordic Walking v ČR i ve světě!

Základní náplň kurzu:

teoretická a praktická výuka zaměřená na získání vědomostí a dovedností pro vedení lekcí NW se zaměřením na rekreační chůzi, následně kondiční lekce i sportovní trénink

Teoretická část

 • definice Nordic Walking, historie, vývoj, výzkum
 • modely lekcí NW dle náročnosti a specifikace – rekreační, rehabilitační, kondiční a sportovní se zaměřením na aplikaci NW v rámci kondiční přípravy sportovců jednotlivců i sportovních kolektivů
 • bezpečnostní zásady (základy bezpečnosti při NW, rozcvičení, protahování, samotná chůze či běh apod.)
 • materiální vybavení – výstroj včetně výběru holí a jejich modifikací tzv. letní a zimní Nordic Walking
 • základy Anatomie lidského těla (kostra, svaly)
 • základy Fyziologie tělesné zátěže (zátěžové zóny, ideální tepová frekvence)
 • základní aspekty zdravého životního stylu
 • základní informace o první pomoci
 • základy výživy a sportovní výživy – pitný režim (obecné seznámení)
 • obecná psychologie a psychologie práce s klientem
 • komunikativní dovednosti

Praktická výuka

 • obecná metodika NW – nácvik správné techniky chůze po rovině, členitém terénu, z kopce, do kopce
 • lekce NW dle náročnosti a specifikace – rekreační, rehabilitační, kondiční a sportovní
 • chyby a jejich odstraňování
 • běh s holemi tzv. Nordic Running po rovině a v lehkém terénu
 • speciální cvičení – imitace
 • protahovací, posilovací a kompenzační cvičení s holemi
 • koordinační cvičení, hry

Cena zahrnuje:

 • kompletní kurz INSTRUKTOR NORDIC WALKING
 • zkoušku AUTORIZOVANOU OSOBOU (AO) MŠMT ČR – Mgr. Janou Stejskalovou
 • po úspěšném absolvování zkoušky OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE, jež je žádoucí k získání živnostenského listu
 • učební texty

Již jste absolvovali dvoudenní kurz “INSTRUKTOR Nordic Walking” a máte zájem o tento kurz akreditovaný MŠMT? Kontaktujte nás…

Lektoři kurzu:

 • Mgr. Jana Stejskalová
 • Mgr. Petr Jež
 • Martin Šupka

Časový harmonogram kurzu:

zašleme přihlášeným účastníkům kurzu emailem po zaplacení kurzovného

Platební podmínky:

kurzovné (14 900 Kč, resp. 11 900 Kč) prosíme uhradit bankovním převodem – jednorázově!

Do zprávy pro příjemce uveďte své PŘÍJMENÍ.

Číslo účtu: 160727532/0300

S sebou:

 • pohodlné sportovní oblečení dle aktuálního počasí (v chladném počasí doporučujeme tzv. cibulové vrstvení, tj. 3 vrstvy oblečení – termo prádlo, mikina, vesta ev. bunda)
 • náhradní sportovní oblečení (z důvodu promočení, zpocení)
 • pevnou sportovní obuv (ne kotníkovou a také ne sandále)
 • pití (doporučujeme láhev na pití s bederní kapsou), svačinu
 • bederní ledvinku/kapsu či batoh (zcela nevhodná je taška přes rameno)
 • pokrývku hlavy dle počasí (kšiltovka, čelenka, čepice)
 • hole na NW – účastníkům, kteří ještě žádné nevlastní, nabízíme možnost zapůjčení našich holí, ale i zakoupení kvalitních karbonových za výhodnou cenu

Uzávěrka přihlášek:

uzávěrka přihlášek je 14 dní před zahájením kurzu

Počet účastníků kurzu:

kapacita kurzu je 10 účastníků!

Storno podmínky:

V případě, že Vaši účast na kurzu zrušíte více jak 14 dní před konáním kurzu, bude Vám celá částka (tj. 14 900 Kč, resp. 11 900 Kč) vrácena zpět.

Pokud Vaši účast na kurzu zrušíte méně jak 14 dní (včetně), kdy má daný kurz proběhnout nebo nebude-li z Vaší strany storno vůbec provedeno, propadne celá částka našemu zařízení. Na kurz je možné vyslat náhradníka. V případě vyslání náhradníka nebude účtován storno poplatek.

Přihláška na kurz